Bra att veta om släpvagnar

Det finns många lagar och regler som gäller för släpvagnar, lastvikter, transporter och liknande. Här försöker vi reda ut de vanligaste frågorna kring vad som gäller. Nedanstående information var aktuell när denna text sammanställdes och är på inget sätt uttömmande utan skall enbart användas som en vägledning.

Körkortsbehörighet

B-behörighet är tillräckligt i två fall:

Utökat B-körkort:

För att dra ännu tyngre släpvagnar behöver du BE-körkort eller högre.

Hastigheter

Du får köra i högst 80 km/h med:

Högst 40 km/h med:

Släpvagnskalkylatorn

Använd denna tjänst från Transportstyrelsen hjälper dig att snabbt få besked om du får dra en specifik släpvagn med in bil.

https://transportstyrelsen.se/slapvagnskalkylator

När måste en släpvagn ha vinterdäck?

Vinterdäck krävs mellan 1 december och 31 mars om det är vinterväglag. Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

När måste en släpvagn ha dubbdäck?

Om dragbilen har dubbade däck måste även släpvagnen ha dubbade däck när det är vinterväglag. Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt även släpvagnar (med totalvikt av högst 3,5 ton) som dras av tunga fordon.

En bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som har antingen dubbade eller odubbade däck.

Tänk på

På ditt registreringsbevis för ditt fordon så hittar du mer information som hjälper dig när det kommer till att veta din bils olika vikter samt hur mycket du får dra.